Disclaimer

Disclaimer

Prijzen

Genoemde bedragen zijn een indicaties van de prijzen voor een reis / reisblok en/of excursie. Na een met de klant overeengekomen reisroute wordt een offerte uitgebracht welke bindend is. Mango Travel garandeert de prijs wanneer de offerte is geaccepteerd. Zie verder de reisvoorwaarden.

Rechten

Alle rechten op de website berusten bij Mango Travel, tenzij anders vermeld. Wij doen er alles aan om de rechten van derden te respecteren. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht u ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan op het op onze website gebruikt materiaal, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Copyright

Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mango Travel openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. Bij het samenstellen van de inhoud van onze website hebben wij getracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten.

Aansprakelijkheid

Er bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of onverhoopt niet (meer) correct is. Mango Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door Mango Travel gepubliceerde website, andere vormen van digitale publicaties en/of publicaties in print. Mogelijke fouten en vergissingen binden Mango Travel niet.