Introductie Mongolië

Volksrepubliek Mongolië

Mongolië een immens groot land met een roemrucht verleden. Ingeklemd tussen Rusland en China heeft het zich na de val van het communisme in 1989 weten te ontworstelen aan de Russische bezetting. De Russische invloeden zijn met name Ulaanbaatar nog duidelijk zichtbaar in de bouwstijl. Maar op het platteland en de uitgestrekte steppes vindt je nog veel terug van het oude nomadische bestaan en levensstijl dat teruggaat naar de tijd van Dzjengis Khan.

Het land ligt op de Mongoolse hoogvlakte en heeft een landklimaat met toendra’s en steppegebieden in het noorden, bergachtig gebied (Altaj) in het midden, en woestijn (Gobi) in het zuiden. Ongeveer een derde van de, merendeels boeddhistische, bevolking leeft in de hoofdstad Ulaanbaatar. De bevolking leeft overwegend nomadisch in traditionele vilten tenten, ger ook wel joert genoemd en voorziet in haar levensbehoeften door veeteelt. Schapen, paarden en kamelen worden in vrij lopende kuddes gehouden. In het noorden van het land is enige vorm van industrie in de vorm van houtverwerking en mijnbouw. Ruim 80% van de bevolking behoort tot de etnische groep van de Khalkha-Mongolen.

Landen informatie

Cijfers, oppervlak, inwoners en basisgegevens over Mongolië.

Kaart Mongolië

Mongolië

Officiële naam Mongolië
Hoofdstad Ulaanbaatar (1,3 miljoen inwoners)
Oppervlakte 1.564.116 km² (= 50 x België)
Inwoneraantal 3 miljoen inwoners
Officiële talen Mongools
Regeringsvorm Republiek
Hoogte Gemiddelde hoogte Mongolië 1.500 meter.
Hoogste punt 4.374 m (Tavan Bogd gebergte)
Afstand 6.7 km (Amsterdam – Ulaanbaatar hemelsbreed)
Vliegtijd ca. 13 uur (met tussenstop)
Munteenheid Tugrik (Tögrög) Wisselkoers: 1 Euro is ca. 3.400 Tugrik.
Tijdsverschil Gedurende onze zomertijd is het in Mongolië 6 uur later.
Tijdens onze wintertijd is het in Mongolië 7 uur later.
Mongolië kent geen wintertijd en zomertijd.

Geschiedenis

Het Mongoolse Rijk werd in 1206 gesticht door Dzjengis Khan. Het omvatte op zijn hoogtepunt een gebied dat zich uitstrekte van Zuidoost-Azië tot Oost-Europa. Het is het op een na grootste imperium uit de wereldgeschiedenis dat zich uitstrekte tot in Europa. Alleen het Britse Rijk was qua omvang groter. Na de dood van Koeblai Khan in 1294 viel het in meerdere, kleinere delen uiteen. Koeblai Khan is overigens de stichter van het huidige Beijing (Peking).

Dzjengis Khan Monument Ulaanbaatar Mongolië | Mango Travel

Dzjengis Khan Monument

Stichting van het Mongoolse Rijk

Vóór Dzjengis Khan (±1162–1227) aan de macht kwam, bestond Mongolië uit een groot aantal rivaliserende stammen die een lange geschiedenis van onderlinge conflicten hadden. Deze conflicten werden regelmatig aangewakkerd door de Jurchen in het zuiden, die de Tataren en de Keiraïten tegen elkaar uit speelden.

n 1206 – na het met succes verenigen van de verschillende Mongoolse en Turkse stammen – gaf de khuriltai, een traditionele belegde vergadering tussen leiders en invloedrijke familieleden, Temüjin de titel van „Dzjengis Khan“. Dit betekent letterlijk ‘opperste leider’.

Dzjengis Khan zette de lange reeks Mongoolse aanvallen op China voort. Hij had meer succes dan zijn voorgangers omdat hij over een krachtig militair apparaat beschikte. Als grote khagan gebruikte hij hetzelfde militaire systeem als de Hunnen, dat op het decimale stelsel was gebaseerd. De legers werden ingedeeld in groepen van 10, 100, 1000 of 10.000 soldaten. Ook de civiele bevolking werd door Dzjengis Khan verdeeld in groepen van tien. De soldaten namen hun familie en paarden met zich mee. Elke ruiter had twee tot vier paarden, zodat er altijd voldoende transportmiddelen ter beschikking waren. Aan het begin van zijn militaire campagnes had Dzjengis echter niet meer dan 25.000 militairen.

Een hernieuwde bloei maakte het Mongoolse Rijk door onder leiding van de laatste khagan, Koeblai Khan. Na de successieoorlog (1260–1264) werd hij de onbetwiste leider.
Koeblai Khan was meer op China dan op Mongolië gericht en verplaatste de hoofdstad van het Mongoolse Rijk van Karakorum naar Peking, toen Khanbalik (stad van de khan) geheten. In strijd met de Mongoolse wetten nam Koeblai Khan ook een niet-Mongoolse titel aan, die van Chinese keizer.

Koeblai zette zich in voor de wetenschap en cultuur en deed de eerste, licht mislukte, pogingen om papiergeld toe te passen. Marco Polo kwam naar zijn hof, waar hij een regeringsfunctie kreeg. De Mongolen, zeker ook Koeblai Khan, hadden een niet aflatende interesse in andere culturen en wat voor nuttigs daarvan was te leren. Marco Polo werd door Koeblai dus als waardevol beschouwd. Als reiziger maakte Marco Polo gebruik van een door de Mongolen opengehouden handelsroute, die echter na de dood van Koeblai steeds onveiliger werd.

Koeblai stierf in 1294 en werd opgevolgd door zijn kleinzoon keizer Chengzong van de Yuan-dynastie. Het Mongoolse Rijk viel uiteen in vier delen: de Gouden Horde, het Il-kanaat, China en het Khanaat van Chagatai.

Dzjengis Khan ‘Vader des vaderlands’

In het Mongolië van de eenentwintigste eeuw wordt Dzjengis Khan vooral gezien als de vader des vaderlands, meer nog dan Soeche Bator. Hiervan getuigt de grote mate van aandacht voor bijvoorbeeld de achthonderdste verjaardag van het Mongoolse Rijk, in Mongolië aangeduid met Groot-Mongolië. Voorbeelden van deze aandacht zijn de vele wegen, openbare gelegenheden en zelfs een vliegveld die naar hem vernoemd zijn. Ook waren er in 2006 een rockopera en een opera gebaseerd op de geheime geschiedenis van de Mongolen. Verder is er in 2008 een veertig meter hoog ruiterstandbeeld van Dzjengis Khan ten oosten van Ulaanbaatar geplaatst. Afbeeldingen van Dzjengis Khan kunnen gevonden worden op de tugrik, maar ook op energiedrankjes, bierkelders, hotels en in de gers van nomaden.