Verzekering & Beveiliging

Bemiddeling bij de verzekeringsaanvraag

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen gegevens waaronder uw NAW gegevens, e-mailadres, geboortedatum, reisperiode, gewenste dekkingsomvang, verzekeringsopties.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

De gegevens worden gebruikt om de verzekeringsaanvraag in te dienen bij de verzekeraar. 

Grondslag

Wij verwerken deze gegevens ter uitvoering van de overeenkomst.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Uw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat de verzekeringsaanvraag is afgerond.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens geven wij door aan de verzekeraar.

Beveiliging

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:

  • toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.
  • ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd -en waar dit passend is versleuteld – volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
  • inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.
  • wij onze medewerkers trainen en een privacycultuur stimuleren.
  • het privacybeleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.